Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษา DIM ทัศนศึกษา/ดูงานฯ 4-9 ก.ค.61

นักศึกษา DIM ทัศนศึกษา/ดูงานฯ 4-9 ก.ค.61

ในระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร DIM ได้ออกเดินทางจากจ.นครศรีธรรมราช สู่กรุงเทพมหานคร และ จ.พระนครศรีอยุธยาโดยเครื่องบินเพื่อทัศนศึกษาและดูงานในสถาบันบริการสารสนเทศที่น่าสนใจ  ซึ่งปีนี้เรียกได้ว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่หลากหลายอย่างมากเนื่องจากหน่วยงานที่เราได้ไปเยี่ยมชมมีความหลากหหลายทางด้านเนื้อหา ทั้งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารหายาก(Rare Item) สารสนเทศทางการเงิน สารสนเทศทางการแพทย์ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต่างก็มีขอบเขตและหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ต่างกัน แต่ถูกนำเสนอมาในรูปแบบของนิทรรศการที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา จัดลำดับความสำคัญ ออกแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณของเนื้อหา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มความน่าสนใจ

โดยมีรายชื่อหน่วยงานดังนี้

  1. อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
  2. พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา
  3. ศูนย์ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  5. Museum Siam
  6. พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

….จากการศึกษาดูงานครั้งนี้นอกจากนักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิควิธีต่างๆในการทำงานของสาขาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในอนาคตแล้ว นักศึกษายังได้แนวคิดในการจัดนิทรรศการ การนำเสนองานในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย…….

DIM บุพเพสันนิวาส Version

#ทริปดูงาน61 #DIMonTour2018

โพสต์โดย การจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018

 

 

Facebook Comments

About Khundee Lamsub

Check Also

คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาฯ

ในระหว่างวันที่ …

WordPress Video Lightbox Plugin