Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รู้อะไรไม่สู้ รู้ภาษาคอมพิวเตอร์

รู้อะไรไม่สู้ รู้ภาษาคอมพิวเตอร์

พื้นฐานสำคัญในการเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมเมอร์มือใหม่ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราควรเข้าใจก่อนเรียน นั่นก็คือคำว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ เพราะ ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่ง ที่โปรแกรมเมอร์เขียนเพื่อใช้สั่งงาน ตามรูปแบบ

การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือการเขียน Coding เป็นภาษาที่จำเป็นมากในโลกอนาคต ถึงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วเช่นนี้ #ThaiPBS

Facebook Comments

Check Also

คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาฯ

ในระหว่างวันที่ …

WordPress Video Lightbox Plugin