Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมประชุมในการขับเคลื่อนโครงการ “ท่องเที่ยว otop นวัตวิถี”

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมประชุมในการขับเคลื่อนโครงการ “ท่องเที่ยว otop นวัตวิถี”

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเข้าร่วมประชุมในการขับเคลื่อนโครงการ “ท่องเที่ยว otop นวัตวิถี”
ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม นำทีมผู้อำนวยการทางด้านวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าปรึกษาหารือการร่วมทำงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ยกระดับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเข้าร่วมขับเคลื่อน 5 กิจกรรมหลักทั้ง การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว และส่งเสริมตลาดชุมชนท่องเที่ยว.
#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงนึกถึง #MTAWalailak

Facebook Comments

About sitthipong janprung

Check Also

คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาฯ

ในระหว่างวันที่ …

WordPress Video Lightbox Plugin