Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม Cultural Camp ครั้งที่ 2 ร่วมกับนักศึกษา 33 ประเทศทั่วโลก

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม Cultural Camp ครั้งที่ 2 ร่วมกับนักศึกษา 33 ประเทศทั่วโลก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 (The 2nd Walailak University Cultural Camp) ระหว่างวันที่ 16 -23 มิถุนายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย พร้อมสร้างทูตทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สากล ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีนักศึกษาต่างชาติจาก 33 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก เข้าร่วม
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีพิธีเปิดค่ายฯ อย่างยิ่งใหญ่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติในฐานะผู้อำนวยการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ภาคชุมชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณ บุคลากร นักศึกษาผู้เข้าร่วมค่ายจาก 33 ประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยในงานนี้ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 3 คน คือ นางสาวธันยา พันธ์เมธาฤทธิ์,นายณัฐกิตติ์ สุขอ้น และ นายศุภกฤต วงค์ปัญญา

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่  >> คลิก 
Facebook Comments

About jaruwan laksanajan

Check Also

คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาฯ

ในระหว่างวันที่ …

WordPress Video Lightbox Plugin