Home / ข่าวกิจกรรม / DIM Library Camp 2018 [โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง]

DIM Library Camp 2018 [โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง]

……..”ปีที่แล้วขึ้นดอย ปีนี้ลงทะเล”……เก็บความทรงจำไว้ที่เกาะจำ #ใครไม่จำเกาะจำ

……ปีที่แล้วโครงการนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสามสบ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ใช้เวลารวม 12 วัน ด้วยการนั่งรถไฟไปกลับจากทุ่งสง-กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ตามมาด้วยการนั่งรถปิ๊กอัพขึ้นดอย ปีนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากขึ้นดอยไปนั่งเรือลงทะเล ข้ามเกาะกันบ้าง…….

……เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตร DIM จำนวน 40 คน ออกเดินทางสู่โรงเรียนบ้านเกาะจำ ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง ครั้งที่ 18 ซึ่งประสบการณ์ชีวิตบทใหม่ของปีนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านเกาะจำ โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเกาะ ห่างจากชายฝั่งไปประมาณ 1 ชม. ระยะเวลาการเดินทางและการพักแรม 5 คืน 6 วัน กับการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้กับน้องๆ กระบวนการเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างของห้อง การทาสีห้องใหม่ ซ่อมแซมและทาสีชั้นวางนังสือใหม่ การคัดแยกหมวดหมู่หนังสือ สร้างระบบการจัดเก็บหนังสือ พัฒนาและติดตั้งระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียน รวมทั้งมอบหนังสือใหม่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมสันทนาการแนะนำห้องสมุดแก่น้องๆ ทำให้น้องๆ มีแหล่งเรียนรู้ใหม่ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี

……อีกกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในโครงการคือ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโดยนักศึกษาจะออกเดินเท้าสำรวจหมู่บ้านบริเวณรายรอบโรงเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน เรียนรู้วิถีชีวิตคนบนเกาะ ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวไทยจีน ไทยมุสลิม ไทยพุทธ ไทยใหม่(ชาวเล อูรักลาโว้ย) ความประทับใจคือความแตกต่างทางความเชื่อและศาสนาไม่มีผลต่อการอาศัยอยู่ร่วมกัน เกาะจำเป็นเกาะที่มีความสงบ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีโรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่อกัน งานนี้เรียกได้ทั้งบุญและรอยยิ้มกลับบ้านกันทุกคนเลยครับ….บรรยากาศของค่ายครั้งนี้สนุกสนานและน่าจดจำแค่ไหน ดูได้จากวิดีโอชุดนี้เลยครับ

[OFFICIAL] DIM Library Camp 18th 2018, Koh Jum School Krabi

มาแล้ว [OFFICIAL] DIM Library Camp 18th 2018, Baan Koh Jum School Krabi

โพสต์โดย การจัดการสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อ 10 มิถุนายน 2018

Facebook Comments

About Khundee Lamsub

Check Also

คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาฯ

ในระหว่างวันที่ …

WordPress Video Lightbox Plugin