Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการ IT Hackathon for Senior Project

โครงการ IT Hackathon for Senior Project

เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2561 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรม IT Hackathon for Senior Project เนื่องจากทางหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการสร้างโครงงานของนักศึกษา ที่นักศึกษาขาดทักษะในการประยุกต์ใช้ ขาดความรู้เชิงนิค ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจริง ทำให้นักศึกษาพัฒนาผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงได้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษา ได้รวมทีมสร้างผลงานจากโครงงานของพวกเขา ซึ่งในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ เช่น การเล่นเกมส์ แจกรางวัล มอบหมายโจทย์การทำงานให้แต่ละกลุ่ม และขึ้นนำเสนอผลงานของตนเอง นอกจากนี้มีการจัดพื้นที่ให้นักศึกษาเข้าแคมป์ค้างคืนเพื่อให้สานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และได้พัฒนาผลงานอย่างเต็มที่

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่  >> คลิก 
Facebook Comments

About jaruwan laksanajan

Check Also

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

หลักสูตรเทคโนโล …

WordPress Video Lightbox Plugin