Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมแสดงผลงาน ในงาน Asia Comic Con

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมแสดงผลงาน ในงาน Asia Comic Con

8-11 มิถุนายนนี้ หลักสูตร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ร่วมแสดงผลงานในงาน Asia Comic Con ตั้งแต่ ออกแบบตัวละคร, Digital Paint, Concept Art, Comic, และงาน 2D Animation ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนจบกระบวนการทั้งหมด พร้อมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร – วาดรูปสดจากศิษย์เก่า น้องๆที่สนใจศึกษาสายงานแอนิเมชัน มัลติมีเดียสามารถพบปะนศ. ศิษเก่า และอาจารย์ในงาน เจอกันได้ที่ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ (Siam Paragon) กรุงเทพมหานครฯ
#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงนึกถึง #MTAWalailak

Facebook Comments

About sitthipong janprung

Check Also

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

หลักสูตรเทคโนโล …

WordPress Video Lightbox Plugin