Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์จัดค่ายเขียนโปรแกรม

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์จัดค่ายเขียนโปรแกรม

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ทางหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการจัดค่ายเขียนโปรแกรม โดยค่ายนี้จะจัดกันปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา รอบนี้รอบพิเศษ เพราะมีการถ่ายทอดความรู้  React และ Vue.js โดยรุ่นพี่ปี 4 ที่ไปฝึกปรือพลังยุทธ์จากบริษัทมา 1 ปีเต็ม โดยสหกิจศึกษา 1 เทอม และทำโครงงานรับโจทย์จริง ณ บริษัท อีก 2 เทอม

Facebook Comments

About prateep kongkla

Check Also

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

หลักสูตรเทคโนโล …

WordPress Video Lightbox Plugin