Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล 1 แสนบาท

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล 1 แสนบาท

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3 เข้ารับรางวัล 1 แสนบาท จากท่านอธิการบดี และนำเสนอผลงาน handhelp แอพพลิเคชันสำหรับการแปลภาษามือ ในงาน wu demo day 31 ตุลาคม 2560

Facebook Comments

About Jureerat Thepsuwan

Check Also

คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาสารสนเทศฯ ร่วมโครงการสัมมนาฯ

ในระหว่างวันที่ …

WordPress Video Lightbox Plugin